MFMK: Disclaimer digistress test

Deze test is een initiatief van de campagne ‘Mijn Factuur, Mijn Keuze’, Nieuwelaan 127 b21, 1853 Strombeek-Bever.

Wij nemen de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens. Er worden, geheel vrijblijvend, de volgende persoonsgegevens gevraagd: naam, voornaam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door de campagne om deze te gebruiken als petitie. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, noch gebruikt voor andere doeleinden dan deze hierboven beschreven. Moesten wij uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in dit ‘privacy-beleid’, dan zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan deze disclaimer.